070 สะเดา

070 สะเดา รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 070


ชื่อพื้นเมือง   
 กะเดา (ภาคใต้), จะตัง (ส่วย) 
 สะเดา (ภาคกลาง), สะเลียม (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Azadirachta indica A.Juss.Var. siamensis Valeton
ชื่อวงศ์     MELIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบขนนกดอกเป็นดอกช่อดอก ใบมีรสขม
บริเวณที่พบ     อาคาร 5
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


070 สะเดา