069 ส้มเช้า

069 ส้มเช้า รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 069


ชื่อพื้นเมือง     ส้มเช้า (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Euphorbia  neriifolia L.
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นคล้ายกระบองเพรชสีเขียว ใบสีเขียวมีรสเปรี่ยวตอนเช้า
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


069 ส้มเช้า