066 สนฉัตร

066 สนฉัตร รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 066


ชื่อพื้นเมือง     สนฉัตร (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Araucaria  cookii R.Br. ex D.Don
ชื่อวงศ์     ARAUCARIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเป็นก้านยาวเรียงเป็นชิ้นๆ
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


066 สนฉัตร