063 เลี่ยน

063 เลี่ยน รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 063


ชื่อพื้นเมือง     เกรียน,เฮี่ยน (ภาคเหนือ) เคี่ยน,เลี่ยน,เลี่ยนใบใหญ่ (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Melia azedarach L.
ชื่อวงศ์     MELIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบขนนก2ชั้น ใบย่อรูปไข่ ดอกสีขาวปนม่วง
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


063 เลี่ยน