061 ลีลาวดี

061 ลีลาวดี รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 061


ชื่อพื้นเมือง     ลีลาวดี (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Plumeria spp.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกเป็นดอกช่อกลีบดอกมี 5 กลีบโคนดอกสีชมพูปลายดอกสีขาว
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


061 ลีลาวดี