059 ลั่นทมขาว

059 ลั่นทมขาว รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 059


ชื่อพื้นเมือง   
 ลั่นทมขาว (ภาคกลาง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์     Plumeria obtusa L.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวมีน้ำยางข้มสีขาวคล้ายนม ดอกมีสีขาวตรงกลางสีเหลือง
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


059 ลั่นทมขาว