057 ราชพฤกษ์

057 ราชพฤกษ์ รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 057


ชื่อพื้นเมือง   
 กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)คูน (ภาคกลาง,ภาคเหนือ) ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง) 
 ปือยู, ปูโย, เปอโซ, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลมแล้ง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Cassia  fistula  L.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE - CAESALIPINOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกมีสีเหลืองเป็นพวงย้อยห้อยลงฝักกลมยาวสีน้ำตาลดำ
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


057 ราชพฤกษ์