054 โมกมัน

054 โมกมัน

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 054


ชื่อพื้นเมือง   
มูก ,โมก (ภาคกลาง) 
มูกเกื้อ (จันทบุรี) โมกมัน (ชลบุรี,กาญจนบุรี,นครราชสีมา)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Wrigthtia pubescens R.Br.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ดอกสีขาว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


054 โมกมัน