053 มะยม

053 มะยม

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 053


ชื่อพื้นเมือง      มะยม (ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Phyllanthus acidus (L.) Skeels
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ผลสีเหลืองนวลผิวรอบผลหยักเป็นคลื่นมีรสเปรี้ยว
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


053 มะยม