051 มะขาม

051 มะขาม

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 051


ชื่อพื้นเมือง   
 ตะลูบ (ชาวบน -นครราชสีมา ),ม่องโค้ลง ( กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) 
 มอดเล, ส่ามอเกล ( กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน ), มะขาม (ภาคกลาง) หมากแกง (เงี้ยว-   แม่ฮ่องสอน), อำเปียล ( เขมร-สุรินทร์ )
ชื่อวิทยาศาสตร์     Tamarindus indica L.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ผลเป็นฝักสีน้ำตาลรสเปรี้ยว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


051 มะขาม