044 ปีบ

044 ปีบ

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 044


ชื่อพื้นเมือง 
 
 กาซะลอง,กาดสะลอง(ภาคเหนือ) 
 เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ปีบ (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Millingtonia hortensis L.f.

ชื่อวงศ์     BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น ดอกมีสีขาว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


044 ปีบ