037 ประดู่ป่า

037 ประดู่ป่า

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 037


ชื่อพื้นเมือง     จิต๊อก, ฉะนอง, ดู่, ดู่ป่า (ภาคเหนือ)คะเลอ, เตอะเลอ, ประดู่ป่า
 ประดู่เสน (ราชบุรี,สระบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Pterocarpus macrocarpus Kurz.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อสีเหลือง ผลคล้ายกลมแบน
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


037 ประดู่ป่า