036 ประดู่กิ่งอ่อน

036 ประดู่กิ่งอ่อน

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 036


ชื่อพื้นเมือง     ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน, ประดู่บ้าน, ประดู่ลาย(ภาคกลาง)
 สะโน (นราธิวาส)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Pterocarpus indicus Willd.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อสีเหลือง ผลคล้ายกลมแบน
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


036 ประดู่กิ่งอ่อน