029 นนทรี

029 นนทรี

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 029


ชื่อพื้นเมือง   
 นนทรี (ภาคกลาง) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) กระถินแดง (ตราด)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไมต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อตั้งสีเหลือง กลีบเลี้ยงสีน้ำตาล
บริเวณที่พบ     อาคาร 5
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


029 นนทรี