028 ไทรย้อยใบทู่

028 ไทรย้อยใบทู่

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 028


ชื่อพื้นเมือง   
 ไทรย้อยใบทู่ (ภาคกลาง) ไทรเขา (นครศรีธรรมราช) ไทรย้อย (สุราษฎร์ธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Ficus retusa L. var. retusa
ชื่อวงศ์     MORACEAE
ลักษณะวิสัย     ไมต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบกลมป้อมสีเขียว เรียบเป็นมัน
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


028 ไทรย้อยใบทู่