026 ไทรจีนใบกลม

026 ไทรจีนใบกลม

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 026


ชื่อพื้นเมือง     ไทรจีนใบกลม (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Ficus microcarpa L.f. var. crassifolia Sheeh Liao
ชื่อวงศ์     Moraceae
ลักษณะวิสัย     ไมต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ยางสีขาวใบเดี่ยวเรียงสลับ
บริเวณที่พบ     อาคาร 5
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


026 ไทรจีนใบกลม