024 ทองกวาว

024 ทองกวาว

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 024


ชื่อพื้นเมือง   
กวาว,ก๋าว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต้) จ้า (เขมร-สุรินทร์), จาน (อุบลราชธานี) 
ทองกวาว, ทองธรรมชาติ 
ทองพรมชาติ (ภาคกลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Butea monosperma (Lam.) Taub.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกคล้ายดอกแคสีส้ม
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


024 ทองกวาว