022 ตะแบก

022 ตะแบก

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 022


ชื่อพื้นเมือง   
กระแบก (สงขลา), ตราแบกปรี้ (เขมร) ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด) 
ตะแบกนา (ภาคกลาง, นครราชสีมา) บางอตะมะกอ (มลายู-ยะลา, ปัตตานี) 
บางอยามู (มลายู-นราธิวาส) เปื๋อยด้อง, เปื๋อยนา (ลำปาง) 
เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Lagerstroemia  floribunda Jack
ชื่อวงศ์     LYTHRACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อสีม่วง เปลือกต้นเรียบ มีรอยแผลเป็นหลุมตื้น
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


022 ตะแบก