020 ตะโกนา

020 ตะโกนา

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 020


ชื่อพื้นเมือง   
โก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะโกนา (ทั่วไป) นมวัว (นครราชสีมา) 
มะโก (ภาคเหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Diospyros rhodocalyx Kurz
ชื่อวงศ์     EBENACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     เปลือกลำต้นสีดำ ผลสุกสีส้มมีรสฝาด
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
 พิกัดทางภูมิศาสตร์   


020 ตะโกนา