016 ชมพูพันธุ์ทิพย์

016 ชมพูพันธุ์ทิพย์

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 016


ชื่อพื้นเมือง   
ชมพูพันธุ์ทิพย์, ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์    Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
ชื่อวงศ์     BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     เป้นไม้ผลัดใบ ดอกเป็นดอกช่อกลมสีชมพูขนาดใหญ่
บริเวณที่พบ     อาคาร 1 หนาอาคาร 1
 พิกัดทางภูมิศาสตร์   


016 ชมพูพันธุ์ทิพย์