013 จามจุรี

013 จามจุรี

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 013


ชื่อพื้นเมือง   
 ก้ามปู, ฉำฉา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จามจุรี (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Samanea saman (Jacq.) Merr.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นทรงพุ่มรูปร่มขนาดใหญ่
บริเวณที่พบ     ด้านข้างอาคาร 3 ด้านทิศตะวันตก
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


013 จามจุรี