012 จันทร์ผา

012 จันทร์ผา

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 012


ชื่อพื้นเมือง   
จันทน์ผา (ภาคเหนือ) จันทร์แดง (สุราษฎร์ธานี) ลักกะจันทน์ (ภาคกลาง )
ชื่อวิทยาศาสตร์     Dracaena loureiroi Gagnep.
ชื่อวงศ์     DRACAENACEAE 
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นเหมือนต้นหมาก ใบรูปดาบ
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


012 จันทร์ผา