011 แคฝรั่ง

011 แคฝรั่ง

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 011


ชื่อพื้นเมือง   
 แคฝรั่ง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อสีขาวปนชมพู คล้ายดอกแคแต่มีขนาดเล็ก
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


011 แคฝรั่ง