007 ขี้เหล็ก

007 ขี้เหล็ก

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 007


ชื่อพื้นเมือง   
ขี้เหล็ก ,ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี) 
ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) ผักจี้ลี้ (แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อตั้งสัเหลืองผลเป็นฝักยาว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


007 ขี้เหล็ก