002 กระถินณรงค์

002 กระถินณรงค์

รหัสพรรณไม้  7 - 36150 - 001 – 002


ชื่อพื้นเมือง     กระถินณรงค์ (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Acacia auriculaeformis A.Cunn.ex Benth.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบโค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


002 กระถินณรงค์