031 นีออน

031 นีออน

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 031


ชื่อพื้นเมือง   
 นีออน (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson
ชื่อวงศ์     SCROPHULARIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบสีเขียวมีขนอ่อนๆเคลือบใบสีขาว ดอกสีม่วง
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


031 นีออน