004 แก้ว

004 แก้ว

รหัสพรรณไม้  7 - 36150 - 001 - 004


ชื่อพื้นเมือง   
 กะมูนิง (มาเลย์-ปัตตานี) แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง)  แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วพริก,
 ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ) แก้วลาย (สระบุรี) จ๊าพรอก (ลำปาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Murraya paniculata (L.) Jack
ชื่อวงศ์     RUTACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกสีขาว เป็นดอกช่อกลิ่นหอมเย็น
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


004 แก้ว