089 เอื้องทอง

089 เอื้องทอง

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 089


ชื่อพื้นเมือง   
 เอื้องทอง,ม้าลาย (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Sanchezia speciosa Leonard
ชื่อวงศ์     ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบลายสีเหลืองสลับเขียว ดอกเป็นหลอดสีเกลืองทอง
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


089 เอื้องทอง