088 อากาเว่

088 อากาเว่

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 088


ชื่อพื้นเมือง   
 ป่านศรนารายณ์, อากาเว่ (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Agave sp.
ชื่อวงศ์     AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเรียวรูปดาบปลายใบแหลม ขอบใบสีเหลืองหยัก
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


088 อากาเว่