085 หูปลาช่อน

085 หูปลาช่อน

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 085


ชื่อพื้นเมือง   
 หูปลาช่อน หูกระต่าย (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Acalypha wilkesiana Muell. Arg.
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวสีน้ำตาลปนเขียว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


085 หูปลาช่อน