082 หางนกยูงไทย

082 หางนกยูงไทย

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 082


ชื่อพื้นเมือง   
 ขวางยอย (นครราชสีมา) จำพอ, ซำพอ, ซมพอ, พญาไม้ผุ, ส้มผ่อ 
 ส้มพอ (ภาคเหนือ) หางนกยูงไทย (ภาคกลาง) หนวดแมว (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อกระจกสีแดง ผลเป็นฝักคล้ายฝักถั่ว
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


082 หางนกยูงไทย