080 หมากผู้หมากเมีย

080 หมากผู้หมากเมีย

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 080


ชื่อพื้นเมือง   
 มะผู้มะเมีย,หมากผู้หมากเมีย (ภาคกลาง)
 หมากผู้ (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Cordyline fruticosa (L.) Göpp.
ชื่อวงศ์     AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นมีสีแดงใบ สีเขียวขอบแดง
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


080 หมากผู้หมากเมีย