077 หนวดปลาหมึก

077 หนวดปลาหมึก

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 077


ชื่อพื้นเมือง     หนวดปลาหมึก (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Scheffera actinophylla (Endl.) Harms
ชื่อวงศ์     ARALIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบรูปนิ้วมือ ดอกสีแดงคล้ายหนวดปลาหมึก
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


077 หนวดปลาหมึก