064 วาสนา

064 วาสนา รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 064


ชื่อพื้นเมือง     ต้นวาสนา, ประเดหวี (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Dracaena  fragrans (L.) Ker Gawl.
ชื่อวงศ์     DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกเป็นดอกช่อเกาะติดกันเป็นกระจุกสีแดง
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


064 วาสนา