062 เล็บครุฑจาน

062 เล็บครุฑจาน รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 062


ชื่อพื้นเมือง   
 เกล็ดปลากะโห้, ครุฑกระทง, เล็บครุฑด่าง
 เบญกานี,เล็บครุฑจาน(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg
ชื่อวงศ์     ARALIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ขอบใบหยักเป็นรูปวงกลมทโคนใบเว้าลึก
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


062 เล็บครุฑจาน