056 ยี่โถฝรั่ง

056 ยี่โถฝรั่ง รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 056


ชื่อพื้นเมือง     ยี่โถ, ยี่โถฝรั่ง (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Nerium oleander L.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวสีเขียวแซมสีขาว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


056 ยี่โถฝรั่ง