047 พญาไร้ใบ

047 พญาไร้ใบ

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 047


ชื่อพื้นเมือง   
เคียะจีน, พญาร้อยใบ, พญาไร้ใบ (เชียงใหม่) 
เคียะเทียน (ภาคเหนือ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์    Euphorbia tirucalli L.
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบมีขนาดเล็กมากถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็น
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


047 พญาไร้ใบ