045 โป๊ยเซียน

045 โป๊ยเซียน

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 045


ชื่อพื้นเมือง   
ระวิงระไว พระเจ้ารอบโลก ว่านเข็มพญาอินทร์ (เชียงใหม่) 
ว่านมุงเมือง (แม่ฮ่องสอน) ไม้รับแขก (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์    Euphorbia milii Des Moul.
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นมีหนาม ผลเล็กมีรสขมเมื่อสุกสีแดง
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


045 โป๊ยเซียน