035 ใบนาก

035 ใบนาก

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 035


ชื่อพื้นเมือง     ใบเงิน, ใบทอง, ใบนาก (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Graptophyllum pictum (L.) Griff.
ชื่อวงศ์     ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวเป็นคู่ตรงข้าม ขอบใบสีเขียว กลางใบสีเหลืองอ่อน
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


035 ใบนาก