025 เทียนทอง

025 เทียนทอง

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 025


ชื่อพื้นเมือง     เทียนทอง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Duranta erecta L.
ชื่อวงศ์     VERBENACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยว ใบอ่อนสีเหลืองใบแก่สีเขียว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


025 เทียนทอง