019 ซองออฟจาไมก้า

019 ซองออฟจาไมก้า

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 018


ชื่อพื้นเมือง   
 ซองออฟจาไมก้า (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Dracaena reflexa Lam.
ชื่อวงศ์     DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบมีขอบเขียว ตรงกลางใบสีเหลือง
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 พิกัดทางภูมิศาสตร์   


019 ซองออฟจาไมก้า