018 ชาฮกเกี้ยน

018 ชาฮกเกี้ยน

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 018


ชื่อพื้นเมือง   
 ข่อยจีน, ชาญวน (กรุงเทพฯ)ชา (เชียงใหม่) 
 ชาญี่ปุ่น, ชาฮกเกี้ยน (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Carmona retusa (Vahl) Masam.
ชื่อวงศ์     BORAGINACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบขนาดเล็กหยาบสากมือผิวใบมัน
บริเวณที่พบ     อาคาร 5
 พิกัดทางภูมิศาสตร์   


018 ชาฮกเกี้ยน