017 ชวนชม

017 ชวนชม

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 017


ชื่อพื้นเมือง     ชวนชม, ลั่นทมแดง, ลั่นทมยะวา (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นสีเทาอ่อน ดอกช่อมีสีชมพู มี5กลีบ
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 พิกัดทางภูมิศาสตร์   


017 ชวนชม