015 ชบาแดง

015 ชบาแดง

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 015


ชื่อพื้นเมือง   
 ชบา (ภาคกลาง) 
 ชบาขาว, ชุมบา (ปัตตานี) บา, ใหม่, ใหม่แดง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Hibiscus rosa-sinensis L.
ชื่อวงศ์     MALVACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกเดี่ยวสีแดงมีกลีบ  กลีบ
บริวเณที่พบ     อาคาร 1 ข้างห้องน้ำหญิง
 พิกัดทางภูมิศาสตร์  


015 ชบาแดง