014 ชบาด่าง

014 ชบาด่าง

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 014


ชื่อพื้นเมือง   
 ชบาด่าง (กรุงเทพฯ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์     Hibicus rosa- sinensis L.cv. Matensis
ชื่อวงศ์     MALVACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกดี่ยวสีแดง ใบสีขาวปนเหลือง
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


014 ชบาด่าง