008 เข็มเชียงใหม่

008 เข็มเชียงใหม่

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 008


ชื่อพื้นเมือง     เข็มเชียงใหม่
ชื่อวิทยาศาสตร์     Ixora coccinea L.
ชื่อวงศ์     RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อสีแดง
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


008 เข็มเชียงใหม่