006 ข่อย

006 ข่อย

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 006


ชื่อพื้นเมือง   
 กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ),ข่อย ( ภาคกลาง) ซะโยเส่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 
 ตองขะแหน่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ส้มพอ (ลาว), สะนาย (เขมร)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Streblus asper Lour.
ชื่อวงศ์     MORACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบสีเขียวเข้มหยาบสากมือ ผิวมัน
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


006 ข่อย