060 ลิ้นมังกร

060 ลิ้นมังกร รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 060


ชื่อพื้นเมือง     ลิ้นมังกร (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Sansevieria trifasciata Prain
ชื่อวงศ์     DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช     ใบรูปดาบสีเขียวเป็นลายมังกร
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


060 ลิ้นมังกร