049 พุทธรักษา

049 พุทธรักษา

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 049


ชื่อพื้นเมือง     พุทธสร (ภาคเหนือ), พุทธรักษา (ภาคกลาง) บัวระวง (ลพบุรี)
 ปล้ะย่ะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Canna indica L.
ชื่อวงศ์     CANNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช     ใบคล้ายใบกล้วย ดอกมีสีเหลืองสะดุดตา
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


049 พุทธรักษา