003 กาบหอยแครง

002 กาบหอยแครง

รหัสพรรณไม้ 7 – 36150 – 001 – 003


ชื่อพื้นเมือง   
 ว่านหอยแครง (กรุงเทพฯ) กาบหอยแครง (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Tradescantia spathacea Stearn
ชื่อวงศ์     COMMELINACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช     กลีบลี้ยงเป็นรูปกาบหอยแครง
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


003 กาบหอยแครง